Посібники

Методичні та навчально-методичні посібники

Видані видавництвами 


 УДК 373.5.091.33-027.22(075)
ББК 74.263я7
Б82
Боринець Н. І.   Трудове навчання. Банк ідей для творчих проектів : 5-11 класи / Н. І. Боринець, Р. М. Лещук ; упоряд. Л. Рак. - К.:Шк. світ, 2011. - 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)


Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №2 від 04.03.2011 р.)
 Навчальний посібник містить зібрання статей про вироби, які виготовляються з різних матеріалів (деревини, металу, текстильних матеріалів). Пропоновані вироби можуть слугувати банком ідей для вчителів трудового навчання (технологій) в організації проектно-технологічної діяльності учнів. У кожній статті подається коротка інформація про виріб, його зображення, ескіз або креслення та особливості виготовлення. Матеріал, поданий у посібнику, допоможе вчителю трудового навчання у здійсненні проектно-технологічної діяльності під час вивчення як інваріантної складової програми трудового навчання (технологій), так і її варіативної частини. Посібник буде корисним учителям трудового навчання (технологій), учням, керівникам гуртків, факультативів, студій, слухачам курсів підвищення кваліфікації учителів, а також тим, хто любить виготовляти вироби власноруч.
__________________________


УДК 37.16
ББК 74.263
Л54
Лещук Р. М. Усі уроки трудового навчання (хлопці). 7-9 класи. Варіативний модуль / Р. М. Лещук, В. М. Гащак. - Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 352 с. – (Серія «Усі уроки»).

Гриф МОНМС «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (Протокол №2 від 4 березня 2011 р.)


Посібник зібрав матеріали по п’яти варіативним модулям (технологія оздоблення виробів різьбленням, технологія інтарсії та інкрустації, технологія мозаїки по дереву, технологія обробки деревини, технологія токарної обробки деревини), які можна використовувати на уроках в 7–9 класах. Всі модулі об’єднує матеріал виробів — деревина. Модулі побудовані за однією структурою — програма, календарне планування, теоретична частина, історичні відомості, особливості матеріалів, інструментів та технології, розробки уроків, додатки.
Посібник призначений для вчителів трудового навчання загальноосвітніх шкіл.
____________________________

УДК 37.16
ББК 74.263
Л 54
Лещук Р. М. Усі уроки трудового навчання (хлопці). 5-6 класи. Варіативний модуль / Р. М. Лещук. -  Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 144 с. – (Серія «Усі уроки»).

У посібнику подані матеріали двох варіативних модулів для учнів 5–6 класів (технологія художнього випалювання, технологія ажурного випилювання). Модуль "Технологія ажурного випилювання" може вивчатися замість інваріантного модуля у 5 класі у змішаних класах.
У посібнику зібрані матеріали теоретичні — з відповідної технології, та розробки уроків з практичними рекомендаціями вчителю та великою кількістю ілюстрацій, а також  банк ідей візерунків та малюнків виробів.
_____________________________

УДК 37.16
ББК 74.263
Л 54
Лещук Р. М. Усі уроки трудового навчання (хлопці). 7-9 класи. Варіативний модуль / Р. М. Лещук, В. М. Гащак. - Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 384 с. – (Серія «Усі уроки»).

Посібник містить розробки уроків трьох варіативних модулів (технологія слюсарної обробки металів, технологія токарної обробки металів, технологія електротехнічних робіт), кожен модуль має теоретичну і практичну частину. Розроблені методичні рекомендації щодо виконання школярами складних прийомів роботи із використанням різноманітного обладнання. Отримані знання діти зможуть застосувати у повсякденному житті.
Посібник призначено для вчителів технічної праці.
___________________________

УДК 373.5.091.214:62(073)
ББК 74.26.3
Т78
Трудове навчання. Орієнтовні календарно-тематичні плани. Варіативні модулі. 5-6 класи / Н. Боринець, Л. Раїлко, В. Адамчук, Р. Лещук / за ред.. Н. І. Боринець [упоряд. Л. М. Рак]. - К. : Шкільний світ, 2012. - 103 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»)

Схвалено науково-методичною комісією науково-методичної ради з питань освіти МОНМСУ з трудового навчання та креслення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №8 від 22.12.2011 р.)

У навчальному посібнику зібрано орієнтовні календарно-тематичні плани варіативної складової частини (варіативних модулів для 5-6 класів) «Програм трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» (нова редакція), які допоможуть учителю трудового навчання у плануванні уроків – визначенні їх тем та змісту, а також проектно-технологічної діяльності.
Посібник розрахований на вчителів трудового навчання, студентів педагогічних навчальних закладів.
_________________________

УДК 373.5.091.214:62(073)
ББК 74.26.3
Т78
Трудове навчання. Орієнтовні календарно-тематичні плани. Варіативні модулі. 7-9 класи / Н. Боринець, І. Ходзицька, В. Гащак, Р. Лещук / за ред.. Н. І. Боринець [упоряд. Л. М. Рак]. - К. : Шкільний світ, 2012. - 128 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»)

Схвалено науково-методичною комісією науково-методичної ради з питань освіти МОНМСУ з трудового навчання та креслення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №8 від 22.12.2011 р.)


Навчальний посібник містить орієнтовні календарно-тематичні плани варіативної складової частини (варіативних модулів для 7-9 класів) «Програм трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» (нова редакція), які допоможуть учителю трудового навчання у плануванні уроків – визначенні їх тем та змісту, об'єктів проектування під час проектно-технологічної діяльності, добору необхідних матеріалів, обладнання, інструментів та пристосувань.
Посібник розрахований на вчителів трудового навчання, студентів педагогічних навчальних закладів.
__________________________

УДК 37.016
ББК 74.266.3
К17
Календарне планування. Трудове навчання (хлопці). Інваріативний   і  варіативні модулі. 5-9 класи  / уклад. Лещук Р. М, Любчак С. С., Лук'яненко С. Д., Хоменко В. О., Гащак В. М., Крамаренко Д. М.  - Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 40 с. – (Серія «Календарне планування»)

Календарне планування навчального предмета «Трудове навчання» (5-9 класи) складено у повній відповідності до чинної шкільної програми. Пропонований матеріал заощадить час педагога і допоможе йому у плануванні навчальної діяльності. Матеріал має чіткий поділ на розділи та теми. Передбачена можливість копіювання.
Призначено для вчителів трудового навчання, які викладають у 5-9 класах.
__________________________

УДК 373.5.091.31:[7.05:64](076)
ББК 74.263 Дизайн
Л54
Лещук Р. М. Трудове навчання : Технологія дизайну предметів інтре’єру. 10 – 11 класи / Р. Лещук ; упоряд. Л. Рак. – К.: Шк. Світ, 2013. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).


Посібник складено за програмою варіативного модуля «Технологія дизайну предметів інтер’єру» для учнів 10—11 класів, Рекомендованою МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Практичний посібник містить матеріали для вивчення варіативного модуля «Технологія дизайну предметів інтер’єру».
Програму варіативного модуля розроблено таким чином, що його можна вивчати в класах із розподілом за ґендерною ознакою та в змі¬шаних класах.
У посібнику розкрито зміст теоретичної частини варіативного модуля для проведення уроків, розроблено уроки та різноманітні завдання для закріплення знань із кожної теми. Запропоновано творчий проект, що є результатом вивчення варіативного модуля.
Для вчителів технологій, які викладають предмет у 10—11 класах. Особливо корисний учителям, які розпочинають свою професійну діяльність.
_____________________________

УДК 373.5.016:62-028.31
ББК 74.263
Т78 
Трудове навчання : для хлопців : 5 клас : кн. для вчителя / Б. М. Терещук, В. К. Загорний, Р. М. Лещук, В. М. Гащак. – К. : Генеза, 2013. – 192 с. : іл.
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з трудового навчання та креслення Науково-методичної ради з питань освіти МОНМСУ (лист ІІТЗО від 10.12.12 р. №14.1/12-Г-395.)


Посібник є складовою навчально-методичного комплекту «Трудове навчання (для хлопців). 5 клас» (автори Б.М. Терещук, В.К. Загорний, В.М. Гащак, Р.М. Лещук, видавництво «Генеза», 2013 рік). У ньому подано календарно-тематичне планування і розробки уроків до кожної теми програми з трудового навчання для учнів 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Книжка для вчителя містить матеріал щодо інваріантної (обов’язкової) частини програми, а також варіативної, де педагог зможе на власний розсуд обрати лабораторні та практичні роботи і орієнтовні об’єкти праці. Ілюстративний матеріал посібника чіткий і зрозумілий. Подано відповіді до тестових завдань і кросвордів робочого зошита. Призначено для вчителів трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
_____________________________

УДК 373.5.016:62-028.31
ББК 74.263
Т78 
Трудове навчання : для хлопців : 6 клас : кн. для вчителя / Б. М. Терещук, С. М. Дятленко, В. М. Гащак, Р. М. Лещук. - К : Генеза, 2014. – 120 с. : іл.
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з трудового навчання та креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 04.07.2013 р. №14.1/12-Г-269.)


Матеріал відповідає новій навчальній програмі з трудового навчання для 6-го класу та підручнику «Трудове навчання (для хлопців). 6 клас» авторів Б. М. Терещука, С. М. Дятленка, В. М. Гащака, Р. М. Лещука. Книжка містить календарно-тематичне планування, розробки уроків, методичні рекомендації, відповіді до кросвордів робочого зошита.
Видання призначене для вчителів та батьків. Надруковано в новому форматі на пружині для зручності користування вчителю.
______________________________

Трудове навчання: для хлопців : 7 клас. : кн. для вчителя / Б. М. Терещук, С. М. Дятленко, В. М. Гащак, Р. М. Лещук. – К.: Генеза, 2015. – 136 с. : іл.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з трудового навчання і креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.12.2014 р. №14.1/12-Г-1836.)


Матеріал відповідає новій навчальній програмі з трудового навчання для 7-го класу та підручнику «Трудове навчання (для хлопців). 7 клас» авторів Б. М. Терещука, С. М. Дятленка, В. М. Гащака, Р. М. Лещука. Книжка містить календарно-тематичне планування, розробки уроків, методичні рекомендації, відповіді до кросвордів робочого зошита.
Видання призначене для вчителів та батьків. Надруковано в новому форматі на пружині для зручності користування вчителю.
___________________________


УДК [64/68:373.51] (073)
Д99
Дятленко С. М. Трудове навчання. 5-9 класи : практичний посібник для вчителів / С. М. Дятленко, Р. М. Лещук, О. Ю Медвідь ; упоряд. С. М. Дятленко ; за заг. ред. А. І. Терещука. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 128 с.

Посібник містить оновлену програму для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи», інструктивно-методичний матеріал
для роботи за цією програмою та рекомендації щодо здійснення календарно-тематичного планування уроків, а також зразки орієнтовних календарно-тематичних планів із технічних і обслуговуючих видів праці та календарно-тематичних планів із трудового навчання для класів, що не поділяються на групи (два варіанти). У книзі є посилання на електронний додаток, де розміщено матрицю календарно-тематичного плану, яку вчитель може завантажити та скласти за нею власні календарно-тематичні плани. Видання призначене для викладачів трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів. Для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів трудового навчання.
 


_____________________________

 УДК 37.035.3 (076)

Л54
Лещук Р. М. Трудове навчання. 5 клас : Робочий зошит / Р. М. Лещук, О. Ю. Медвідь, Ю. В. Палій ; за заг. ред. С. М. Дятленка. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 56 с. : іл.Зошит для проектування з трудового навчання укладений відповідно до вимог оновленої програми.
Його структура відображає етапи проектування, які виконують учні під керівництвом педагога. Також у зошиті подано зразки готових учнівських проектів.
Посібник рекомендований до використання учнями 5 класу (хлопчиками і дівчатами) та вчителями з трудового навчання.

_____________________________УДК 37.035.3 (076)
Л54
Лещук Р. М. Трудове навчання. 6 клас : Робочий зошит / Р. М. Лещук, О. Ю. Медвідь, Ю. В. Палій ; за заг. ред. С. М. Дятленка. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 56 с. : іл.


Зошит для проектування з трудового навчання укладений відповідно до вимог оновленої програми.

Його структура відображає етапи проектування, які виконують учні під керівництвом педагога. Також у зошиті подано зразки готових учнівських проектів.

Посібник рекомендований до використання учнями 6 класу (хлопчиками і дівчатами) та вчителями з трудового навчання.
_____________________________УДК 37.035.3 (076)
Л54
Лещук Р. М. Трудове навчання. 7 клас : Робочий зошит / Р. М. Лещук, О. Ю. Медвідь, Ю. В. Палій ; за заг. ред. С. М. Дятленка. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 56 с. : іл.


 
Зошит для проектування з трудового навчання укладений відповідно до вимог оновленої програми.
Його структура відображає етапи проектування, які виконують учні під керівництвом педагога. Також у зошиті подано зразки готових учнівських проектів.
Посібник рекомендований до використання учнями 7 класу (хлопчиками і дівчатами) та вчителями з трудового навчання.
______________________________


УДК 37.035.3 (076)
Л54
Лещук Р. М. Трудове навчання. 8 клас : Робочий зошит / Р. М. Лещук, О. Ю. Медвідь, Ю. В. Палій ; за заг. ред. С. М. Дятленка. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 56 с. : іл.Зошит для проектування з трудового навчання укладений відповідно до вимог оновленої програми.
Його структура відображає етапи проектування, які виконують учні під керівництвом педагога. Також у зошиті подано зразки готових учнівських проектів.
Посібник рекомендований до використання учнями 8 класу (хлопчиками і дівчатами) та вчителями з трудового навчання. 
____________________________

Л54
Лещук Р. М. Трудове навчання. Проектна діяльність. Технічні види праці. 5 клас / Р. М. Лещук. — Х. : ВГ «Основа», 2018. — 80 с. — (Серія «Мій конспект»).
 


Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять за метунадати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Матеріали по-сібника відповідають вимогам і змісту оновленої програми. Запропоновано матеріали до виконання проектів у технологіях «Технологія обробки деревинних матеріалів», «Технологія ажурного випилювання», «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням», «Технологія обробки деревини». До кожного проекту розроблено календарний план, методичні рекомендації з виконання, банк ідей. Особливу увагу приділено очікуваним результатам діяльності учнів.
___________________________________

Рукописи

Лещук Р. М. Механічні передачі та механізми перетворення руху / Р. М. Лещук [Рукопис]. – Вінниця, 2007. – 40 с.


В посібнику розглянуті найбільш поширені механічні передачі та механізми перетворення руху. Автор намагався якомога краще використати ілюстрації для доступного пояснення навчального матеріалу.  Весь матеріал поділений на три логічні частини: механічні передачі, механізми для перетворення руху та довідкова.
На початку теми вказані ключові поняття, на які необхідно звернути увагу.
Для закріплення теоретичного матеріалу подаються запитання та завдання. В кінці посібника розміщені задачі, які може слугувати підготовкою до контрольної роботи або для самоконтролю.
Посібник призначений для вчителів, учнів та студентів.
_______________________________

Лещук Р. М. Інформаційні технології в підготовці до уроків трудового навчання [Рукопис] / Р. Лещук. - Вінниця: ММК, 2013. – 66 с.


У посібнику проаналізована проблема дидактичного забезпечення сучасних уроків трудового навчання у зв’язку з специфічними умовами професійної діяльності учителя трудового навчання, які визначаються конкретною шкільною майстернею та наявним обладнанням.
Подані шляхи вирішення вказаної проблеми на основі досвіду автора з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: адаптація існуючих та створення нових дидактичних посібників (роздаткових карток, презентацій, креслень),  формування позитивної мотиваційної системи учнів на уроках трудового навчання тощо.
Посібник призначений для учителів, студентів, слухачів інститутів післядипломної освіти.
________________________________

Використання інноваційних технологій навчання в роботі вчителів загальноосвітньої школи  [Рукопис] : збірник навчально-методичних матеріалів / за ред. Р. М. Лещука. – Вінниця, 2012.


Збірник статей сформовано з матеріалів досвіду учителів школи №34 м. Вінниці на основі впровадження передового педагогічного досвіду з різних предметів. Кожна стаття має теоретичну частину, в якій розкривається суть інноваційної методики та практичну частину, яка демонструє використання інновацій на конкретному уроці.
Збірник статей призначений для учителів та студентів.
________________________________

Лещук  Р.  М.    Система  роботи  учителя  трудового  навчання  на  основі використання інформаційно-комунікаційних технологій : методичний посібник [Рукопис] / Р. М. Лещук. – Вінниця: ММК, 2016. 56 с.

В методичному посібнику розкривається модель системи роботи учителя трудового навчання, що базується на різносторонньому використанні інформаційно-комунікаційних технологій як основного компонента традиційної педагогічної системи. Вказані різні напрямки використання ІКТ: підготовка дидактичних матеріалів, підготовка до практичних робіт, самоосвіта, організація електронної бібліотеки тощо.
Посібник буде корисний для учителів трудового навчання, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Немає коментарів:

Дописати коментар